Start | Samtalsutbildning | Företag & Organisationer | Legitimation & Sekretess | Föreningar | Kontakt


    ©Foto: Lisa Nordemo / Lundkulla Produktion

Legitimation
Socialstyrelsen utfärdar legitimation, vilket garanterar den formella kompetensen. I övrigt måste du lita på din ”magkänsla”, när du träffar en psykolog.

Sekretess
För legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter gäller tystnadsplikt. Det innebär i korthet följande:
Psykologen/psykoterapeuten får inte för någon i något sammanhang yppa det som sagts till denne i sin yrkesutövning. Enda undantaget gäller vissa grövre brott.

Yrkesetik
För medlemmar i Sveriges Psykologförbund gäller även vissa yrkesetiska principer. Dessa gäller för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är: Respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar samt yrkesmässig integritet.

Specialistkompetenser
Den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen är en vidareutbildning på högskolenivå. Grundutbildningen kan vara leg psykolog, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri och viss grundläggande utbildning i psykoterapi, socionom med psykoterapeutisk grundutbildning, präst med grundläggande psykoterapeutisk utbildning, sjuksköterska med psykiatrisk och psykoterapeutisk grundutbildning.

Sveriges Psykologförbunds kliniska specialistkompetens kräver ytterligare både teoretisk vidareutbildning och praktisk yrkeserfarenhet, utöver psykologlegitimationen.

     
  Tillbaka  

Kunleker AB, Ingrid Ljunggren, 08-665 49 16, 070-824 97 15, ingrid.ljunggren@kunleker.se


    En Lundkulla Produktion