Start | Samtalsutbildning | Företag & Organisationer | Legitimation & Sekretess | Föreningar | Kontakt


    ©Studentlitteratur

Samtalsutbildning
Samtalet som psykologisk metod presenterar konkreta beskrivningar och en systematisering av generiska professionella samtalsfärdigheter. De har ofta betecknats som s.k. tyst kunskap och som därför inte tidigare i nämnvärd utsträckning har systematiserats så att man kan beskriva vad och hur man gör när man leder ett professionellt samtal. Dessa generiska färdigheter är av sådan karaktär att de ligger till grund för alla professionella psykologuppdrag. Boken ger även förslag på hur undervisning och bedömning av samtalsfärdigheter kan läggas upp.

Boken vänder sig i första hand till psykologstudenter men även till studenter vid övriga professionsutbildningar där samtalet är ett professionellt verktyg. Det kan till exempel vara socionomer, läkare och jurister. Förhoppningsvis kan även yrkesverksamma ha glädje av boken.

Föreläsning/seminariediskussion
Om du är intresserad av kompetensutveckling inom området generiska samtalsfärdigheter, kontakta mig för en skräddarsydd undervisning i seminarie- eller föreläsningsform.

 

     
  Tillbaka  

Kunleker AB, Ingrid Ljunggren, 08-665 49 16, 070-824 97 15, ingrid.ljunggren@kunleker.se


    En Lundkulla Produktion