Start | Samtalsutbildning | Företag & Organisationer | Legitimation & Sekretess | Föreningar | Kontakt


    ©Foto: Kunleker AB

Föreningar
Sveriges Psykologförbund är psykologernas SACO-anslutna fackförening. Under Psykologförbundet finns bl.a. flera yrkesföreningar, som till exempel PPP – en yrkesförening som organiserar leg psykologer som också är psykoterapeuter eller psykoanalytiker, liksom en branschorganisation som heter Psykologföretagarna i Sverige AB, vilket är ett serviceorgan för privatpraktiserande psykologer.

Riksföreningen PsykoterapiCentrum organiserar legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning.

     
  Tillbaka  

Kunleker AB, Ingrid Ljunggren, 08-665 49 16, 070-824 97 15, ingrid.ljunggren@kunleker.se


    En Lundkulla Produktion