Start | Samtalsutbildning | Företag & Organisationer | Legitimation & Sekretess | Föreningar | Kontakt


    Foto: Kunleker AB

Individen, chefen och företaget
Minsta "beståndsdelen" i ett företag eller i en organisation är individen. Individerna på en arbetsplats har inte valt varandra utan finns där i egenskap av funktion. Varje individ i organisationen har ett uppdrag. Vi vill gärna leva med uppfattningen att vi fungerar rationellt i livets olika situationer - särskilt på vår arbetsplats. Men verkligheten visar gång på gång att irrationella, ofta omedvetna, krafter är starkare än rationella överväganden. Oönskade eller svårfångade skeenden tar över och tycks leva sitt eget liv. Som chef är du en del av organisationen och det är inte helt lätt att placera sig som en oberoende betraktare. Vänd dig då till en extern professionell konsult, som kan hjälpa dig att förstå vad som sker. Jag hjälper dig med skräddarsydda lösningar utifrån din problembeskrivning.

Lösningar
Exempel på lösningar kan vara konsultation, arbetsrelaterade problem, stresshantering, personalhandledning, arbetsplatskonflikter, organisationsproblem, chefshandledning för individ och grupp.

     
  Tillbaka  

Kunleker AB, Ingrid Ljunggren, 08-665 49 16, 070-824 97 15, ingrid.ljunggren@kunleker.se


    En Lundkulla Produktion