Kunleker AB

Psykoterapi, handledning, utbildning

OM MIG

Ordet kunleker är gammalsvenska och betyder kunskapsletare, vilket är en sammanfattning av mina
35 år som legitimerad psykolog och 30 som legitimerad psykoterapeut. Min drivkraft har under alla
år och är fortfarande att försöka förstå – att förstå individers och gruppers bevekelsegrunder,
relationer, samspel och sammanhang, historiska och aktuella. Och att tillsammans med individ eller grupp hitta en väg framåt.

Mina erfarenheter från mina 35 år spänner över ett brett fält, från tung psykiatri över akuta
krisinsatser, långa individuella psykoterapier till parterapi, primärvård och företagshälsovård samt
klinisk handledning. Utöver min kliniska verksamhet är jag sedan 15 år verksam vid Stockholms
universitet och utbildar psykologer vid Psykologiska institutionen. Där ansvarar jag för flera
grundläggande praktiska inslag som till exempel generisk samtalsträning, stödsamtalsmetodik och
psykologpraktik. Historiskt har denna utbildning i så kallad tyst kunskap saknat teoretisk
kurslitteratur, varför jag skrivit två böcker för förlaget Studentlitteratur, Samtalet som psykologisk
metod (2014) samt Stödsamtal och stödterapi (2017).

Det jag utifrån min långa och breda erfarenhet nu erbjuder är handledning, utbildning/undervisning och föreläsning, framför allt inom det kliniska (behandlande, hälso- och sjukvårds-) området, men
även inom andra relationella verksamhetsområden, som till exempel socialt arbete, omsorg och skola.