Kunleker AB

Psykoterapi, handledning, utbildning


VÄLKOMMEN TILL KUNLEKER

Kunleker AB är ett aktivt aktiebolag inom hälso- och sjukvården sedan 1989 efter först två år som
handelsbolag. Kunder har under åren varit alltifrån enskilda privatpersoner till företagshälsovård
liksom Stockholms läns landsting och Region Uppsala.